Skip links

Aluplast

IDEAL 4000

IDEAL 4000

Charakterystyka systemu IDEAL 4000 

• system 5-6-komorowy w standardowej kombinacji
• głębokość zabudowy 70/ 85 mm
• współczynnik przenikalności standardowej kombinacji
rama-skrzydło Uf
= 1.2-1.4 W/m²K
• system z uszczelnieniem zewnętrznym (2 uszczelki)
• szerokość szklenia nawet do 48 mm
• wiele wariantów skrzydeł
• potwierdzona testami klasa odporności na włamanie RC2
• możliwość wykonania ukrytego odwodnienia
• dostępny w licznych wariantach kolorystycznych
oraz z nakładkami aluminiowymi aluskin®

Mocna konstrukcja profili o głębokości zabudowy 70 mm oraz duże komory na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne i umożliwiają wykonanie okien o dużych gabarytach. Teraz w konfiguracji z nowym skrzydłem półzlicowanym w systemie IDEAL 4000 możliwe jest tworzenie jeszcze cieplejszych konstrukcji z pakietami szybowymi o szerokości do 48 mm.

IDEAL 8000

IDEAL 8000 TO SYSTEM MULTIFUNKCYJNY, WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ MULTIFALZ, CZYLI OPCJONALNĄ MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII WKLEJANEJ SZYBY.

MULTIFALZ = MULTIFUNKCYJNOŚĆ

Dzięki nowej geometrii wrębu szybowego możliwe jest nie tylko konwencjonalne szklenie, lecz także wklejanie szyb. Technologie te mogą być stosowane naprzemiennie lub łączone w zależności od potrzeb, np. możliwe jest poprawienie właściwości cieplnych konstrukcji poprzez wyeliminowanie wzmocnień stalowych lub też zastosowanie przy większych gabarytach okien, kolorach itp. zarówno zbrojenia wzmocnieniami stalowymi, jak i technologii wklejania szyb, co zwiększa sztywność konstrukcji.

WYJĄTKOWO CIEPŁE OKNA


System IDEAL 8000 to konstrukcja gwarantująca ponadprzeciętne właściwości w zakresie izolacji termicznej.

Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2 K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2 K. Takie okno spełnia wymogi stawiane oknom w tzw. budownictwie pasywnym