Skip links

IDEAL 8000

IDEAL 8000 TO SYSTEM MULTIFUNKCYJNY, WYKORZYSTUJĄCY TECHNOLOGIĘ MULTIFALZ, CZYLI OPCJONALNĄ MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII WKLEJANEJ SZYBY.

MULTIFALZ = MULTIFUNKCYJNOŚĆ

Dzięki nowej geometrii wrębu szybowego możliwe jest nie tylko konwencjonalne szklenie, lecz także wklejanie szyb. Technologie te mogą być stosowane naprzemiennie lub łączone w zależności od potrzeb, np. możliwe jest poprawienie właściwości cieplnych konstrukcji poprzez wyeliminowanie wzmocnień stalowych lub też zastosowanie przy większych gabarytach okien, kolorach itp. zarówno zbrojenia wzmocnieniami stalowymi, jak i technologii wklejania szyb, co zwiększa sztywność konstrukcji.

WYJĄTKOWO CIEPŁE OKNA


System IDEAL 8000 to konstrukcja gwarantująca ponadprzeciętne właściwości w zakresie izolacji termicznej.

Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2 K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2 K. Takie okno spełnia wymogi stawiane oknom w tzw. budownictwie pasywnym