Skip links

Czym jest współczynnik przenikania ciepła i jak go obliczyć dla okien?

Spis treści

Podobne wpisy

Spis treści

Wprowadzenie


Współczynnik przenikania ciepła, oznaczany jako Uw, jest jednym z kluczowych parametrów
wpływających na energooszczędność budynku. Jego wartość określa, ile ciepła przenika
przez okno, a tym samym wpływa na komfort termiczny wewnątrz pomieszczeń oraz na
koszty ogrzewania. W tym artykule omówimy, czym jest współczynnik Uw, jakie ma
znaczenie oraz jakie są typowe wartości dla różnych rodzajów okien.


Co to jest współczynnik przenikania ciepła?


Definicja współczynnika przenikania ciepła (Uw)


Współczynnik przenikania ciepła Uw to miara określająca ilość ciepła przenikającego przez
metr kwadratowy powierzchni okna w jednostce czasu przy różnicy temperatur między
wnętrzem a zewnętrzem wynoszącej jeden stopień Kelvina. Im niższa wartość Uw, tym
lepsza izolacyjność termiczna okna.


Znaczenie współczynnika Uw dla energooszczędności budynku


Wartość współczynnika Uw ma bezpośredni wpływ na straty ciepła w budynku. Okna o
niższym współczynniku Uw przyczyniają się do mniejszych strat ciepła, co prowadzi do
obniżenia kosztów ogrzewania oraz poprawy komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń.
Dlatego tak ważne jest, aby przy wyborze okien zwracać uwagę na ten parametr.

Współczynniki przenikania ciepła dla różnych typów okien


Okna dwuszybowe: Współczynnik przenikania ciepła okna dwuszybowe


Charakterystyka okien dwuszybowych

Okna dwuszybowe składają się z dwóch warstw szkła oddzielonych przestrzenią wypełnioną
powietrzem lub gazem szlachetnym, takim jak argon. Przestrzeń ta działa jako bariera
termiczna, redukując przenikanie ciepła.

Typowe wartości współczynnika Uw


Dla okien dwuszybowych typowe wartości współczynnika Uw wynoszą od 1,1 do 1,4
W/(m2·K). Wartości te mogą się różnić w zależności od materiału ramy okiennej oraz rodzaju
wypełnienia przestrzeni między szybami.


Okna trzyszybowe: Jaki współczynnik mają okna trzyszybowe?


Opis okien trzyszybowych


Okna trzyszybowe składają się z trzech warstw szkła, między którymi znajdują się dwie
przestrzenie wypełnione powietrzem lub gazem szlachetnym. Taka konstrukcja zapewnia
lepszą izolację termiczną w porównaniu do okien dwuszybowych.


Przewaga okien trzyszybowych nad dwuszybowymi pod względem izolacji termicznej


Okna trzyszybowe charakteryzują się niższym współczynnikiem Uw, zazwyczaj wynoszącym
od 0,6 do 0,9 W/(m2·K). Dzięki temu lepiej chronią przed utratą ciepła, co jest szczególnie
istotne w klimacie o dużych wahaniach temperatur.


Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła (Uw) dla
okna?


Współczynnik przenikania ciepła okna – wzór


Współczynnik Uw oblicza się za pomocą wzoru:


Uw = 1/(Rf+Rg)
gdzie:
– Rf to opór cieplny ramy
– Rg to opór cieplny szkła

Wyjaśnienie wzoru na obliczanie współczynnika Uw


Wzór ten uwzględnia właściwości termiczne zarówno ramy okna, jak i samego szkła. Dla
precyzyjnych obliczeń należy uwzględnić również inne czynniki, takie jak wpływ uszczelek
oraz kształtu okna.

Normy współczynnika przenikania ciepła dla okien na rok 2024


Jaki współczynnik przenikania ciepła dla okien 2024?


Od 2024 roku w Polsce obowiązują nowe normy dotyczące współczynnika przenikania
ciepła dla okien. Zgodnie z nimi, maksymalna wartość Uw dla okien w budynkach
mieszkalnych wynosi 0,9 W/(m2·K).


Aktualne przepisy i wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła


Przepisy te mają na celu zwiększenie energooszczędności budynków oraz redukcję emisji
CO2. Wymagania dotyczące wartości Uw są częścią szerszych działań związanych z
polityką klimatyczną i energetyczną.

Przenikalność cieplna starych okien


Charakterystyka przenikalności cieplnej starszych modeli okien


Starsze modele okien, zwłaszcza te z pojedynczą szybą, mają znacznie wyższy
współczynnik Uw, często przekraczający 2,0 W/(m2·K). Oznacza to, że są one dużo mniej
efektywne pod względem izolacji termicznej.

Jakie okna wybrać pod kątem współczynnika przenikania ciepła?


Rekomendacje dla różnych typów budynków i lokalizacji


Wybór okien zależy od wielu czynników, takich jak typ budynku, jego lokalizacja oraz
indywidualne potrzeby użytkowników. W domach jednorodzinnych na terenach o surowym
klimacie najlepiej sprawdzą się okna trzyszybowe. W budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych oraz w łagodniejszych strefach klimatycznych można rozważyć okna
dwuszybowe o niskim współczynniku Uw.


Przykłady okien o niskim współczynniku Uw dostępnych na rynku


Na rynku dostępne są liczne okna energooszczędne renomowanych producentów, takie jak
okna PVC z potrójnym szkleniem, okna drewniane z dodatkową izolacją oraz nowoczesne
okna aluminiowe z przekładkami termicznymi.

Podsumowanie


Podsumowując, współczynnik przenikania ciepła Uw jest kluczowym parametrem
wpływającym na izolacyjność termiczną okien oraz energooszczędność budynków. Wybór
odpowiednich okien z niskim współczynnikiem Uw pozwala na znaczne oszczędności
energii oraz poprawę komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń. Przy wyborze okien
warto kierować się aktualnymi normami oraz indywidualnymi potrzebami, aby zapewnić
sobie optymalną ochronę cieplną i komfort użytkowania.